صفحه اصلی > واحدهای اداری > کارگزینی 

سیستم کارگزینی و امور پرسنلی  

سیستم کارگزینی و امور پرسنلی شامل فعالیتهایی مانند تهیه و صدور کلیه احکام کارکنان  از جمله انتصاب ، ارتقاء و ماموریت و انتقال و استخدام و ... می باشد .
این سیستم با توجه به اینکه اطلاعات پایه و اساسی مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد را در خود جای داده است جزو سیستم های مهم و اساسی و اولیه در نرم افزار یکپارچه اطلاعات مدیریت سیستم های دولتی محسوب می شود. که با فراهم نمودن این اطلاعات برای سیستم حقوق و دستمزد به صورت مکانیزه سرعت و دقت عمل را در محاسبه و صدور فیش حقوقی پرسنل به ارمغان می آورد.
با توجه به تغییرات مسمر و فراوانی که در قوانین و بخشنامه های مربوط به نظام هماهنگ حقوق در کل کشور با آن مواجه هستیم و با توجه به تفاوت هایی که در بین سازمانهای مختلف در مورد نحوه عمل به این قوانین و بخشنامه ها وجود دارد .تحلیل و طراحی سیستم جامعی که بتواند پاسخگوی طیف وسیعی از سازمانهای دولتی باشد .عمده زمان اجرای این پروژه را به خود اختصاص داده است.
با توجه به بومی بودن این نرم افزار و تکنولوژی مرتبط با آن مشکلات توسعه ، بروز رسانی و پشتیبانی محلی به طور کامل حل شده است

شرح فعالیتهای مسئول واحد کارگزینی

 1. رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 2.  تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق،مرخصی ،معذوریت ،ترفیع ،اضافه کار ،و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 3.  تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق
 4. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام ،تبدیل وضع استخدامی ،ترفیع ،باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه
 5. انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان
 6. برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 7.  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 8.  استخدام و معرفی  کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 9.  تهیه ضوابط و دستورالعملها و جلسات مختلف
 10. شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف
 11.  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات
 12. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 13.  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 14.  تهیه گزارشات لازم