صفحه اصلی > آزمایشگاه ها > آزمایشگاه مرکز رازی 

قابل توجه مراجعه كنندگان محترم :

جهت پذيرش آزمايش به همراه داشتن برگه درخواست آزمايش از پزشك يا ماما  ( بيمه يا آزاد ) الزامي مي باشد .

ساعت پذيرش آزمايشگاه از ساعت 7/30 تا9صبح مي باشد همه روزه به جز روزهاي تعطيل.

جواب دهي آزمايشات معمولي به جز ازدواج و هيپوتيروئيد نوزادان ساعت 12/30 همان روز داده مي شود.

 آزمايشهايي كه در اين مركز انجام مي شود شامل :

- آزمايشات بيوشيمي : آزمايش قند و چربي

- آزمايش كامل ازدواج ( گروه خون – عدم اعتياد – بيماريهاي مقاربتي – تالاسمي و كم خوني )

- آزمايش كارت سلامت

- آزمايش عدم اعتياد

- آزمايش تالاسمي

- آزمايش انگل شناسي

- آزمايش تشخيص بارداري به روش خون و ادرار

- آزمايش غربالگري هيپوتيروئيد  نوزاد

- آزمايش تالاسمي به روش كروماتوگرافي

 

جهت انجام آزمايش قند بيمار يا مراجعه كننده بايد حداقل 8 تا 10  ساعت ناشتا باشد .

جهت انجام آزمايش تري گليسريد و كلسترول چربي بيمار بايد حداقل 10 تا 12 ساعت ناشتا باشد