صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > شهری > مرکز بهداشتی درمانی کوشکنار 

اطلاعات مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی کوشکنار

جمعیت تحت پوشش مرکز:: 4732، خانوار ::1001 ، زنان واجد شرایط ::757

شاخض روشهای مدرن پیشگیری در 31 شهریورماه 36/46 /.میباشد.

پایگاه بهد اشتی کوشکنار – خانه بهداشت فارسی ، اکبری خانه بهداشت سروباش و خانه بهداشت غورزه تحت پوشش دارد

مهد کودک .4. مدرسه دبستان 7.مدرسه راهنمایی 4. دبیرستان 2. هنرستان 1.تحت پوشش دارد.

ردیف

واحد ها ی موجوددر مرکز

فعالیتهای واحدها

1

پزشک عمومی

ویزیت صبح و عصر. صبح ها 30/7 الی 30/12عصرها 4 الی 7 پزشک مرکز بصورت بیتوته در ساعات غیر اداری بیماران اورژانسی ویزیت مینماید.طرف قرارداد بیمه باتامین اجتماعی، خدمات درمان ، روستایی ، بانک صادرات ، نیروهای مسلح، آب فاضلاب،سایراقشار، دهگردشی روزهای دوشنبه و چهارشنبه بیماران جهت مراجعه به پزشک از پذیرش ویزیت دریافت می کنند.

2

مامایی

بصورت غیر فعال بعضی از وظایف مامایی توسط پزشک یا پرستار مرکز انجام می پذیرد.

3

بهداشت محیط

ساعات کاری صبح ها صدور پروانه کسب بازدید از مغازه ها صدرو کارت سلامت

4

ازمایشگاه

خونگیری از ساعت 30/7 الی 10 صبح همه روزه به جز ایام تعطیل تاریخ جواب دهی یک روز بعد به جز موارد اورژانسی که تاآخر ساعات اداری نمونه گیری انجام و جواب یک ساعت بعد تحویل داده می شود.

آزمایشات انجام شده.CBCDIFF. FBS.TG.CHOL.UA..SE..OB.OP CRP.RF.BHCG.ESR.GCT.1H-3H.2HPP.BGRH.RPR.WRITH/WIDAL.

5

داروخانه

 صبح و عصر داذرو فقط با تجویز پزشک مرکز

6

تزریقات

صبح وعصر سرم درمانی، سوچور،تزریق آمپولهای که توسط پزشک مرکز تجویز یا تایید می شود.

 فعالیت خانه های بهداشت تحت پوشش

ردیف

واحد

فعالیت

1

مامایی

مراقبت دوران بارداری( کنترل وزن، فشارخون؛FHR)تنظیم خانواده، مراقبت پس اززایمان

2

واکسناسیون

تزریق واکسن کودکان واکسنهای موجود ثلاث قطره پولیو، هپاتیت ب ، MMRتوام بزرگ سال توام خردسال. بعد ازشش سال تمام تزریق واکسن سه گانه ممنوع و باید ازواکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده شود.

3

کودکان

قد ووزن کودکان ازبدو تولد تا هشت سالگی ارجاع کودکان در صورت اختلال رشد.

4

بهداشت مدارس

معاینه دانش آموزان، آموزش دانش آموزان

5

بهداشت محیط

 بازدید مغازه ، فاضلاب ، جمع آوری زباله ،

6

بیمار یابی

غربالگری بیماریهای دیابت ، فشارخون، قلبی ، اعصاب وروان

 طرح CBRمشترک بین بهزیستی و خانه بهداشت.: تشکیل پرونده برای معلولین و مراقبت از معلولین

 

* سرشماری جمعیت ، آموزش بهداشت ، تربیت رابطین یهداشتی از جمله وظایف خانه بهداشت می باشد.