شرح وظايف ماما )كاردان بهداشت خانواده)

1-      شناسايي و مراقبت روتين و ويزيت زنان باردار

2-      تنظيم خانواده ، آموزش استفاده از روش هاي جلوگيري از بارداري

3-      مراقبت پس از زايمان و شناسايي و ويزيت آنها

4-      شناسايي كودكان ( زير 1 سال ، زير 2 سال ، زير 5 سال و زير 8 سال ) منطقه تحت پوشش و به تفكيك خانه بهداشت

5-      مراقبت از كودكان آموزش لزوم انجام هيپوتيروئيد ي ، شنوايي سنجي ، مكمل هاي لازم ، تغذيه تكميلي ، نحوه رشد كودك ( قد ، وزن ، دور سر ) و واكسيناسيون و عوارض آن و نحوه برخورد با آن ، ...

6-      توصيه و آموزش IUD ، گذاشتن و خارج كردن و مراقبت هاي دوره اي IUD

7-      توصيه و آموزش پاپ اسمير و انجام پاپ اسمير

8-      آموزش بيماري مقاربتي و انجام   gyn    و درمان آن

9-      آموزش زنان باردار ( شكايات شايع ، فوايد انجام آزمايشات روتين و سونوگرافي و مراجعه به موقع به خانه بهداشت بيماريهاي فشار خون ، ديابتي ، قلبي و خونريزي هاي دوران بارداري و مسموميت بارداري و علائم خطر بارداري و ...

10-انجام تزريقات   IM   و    IV ، سرم ، پانسمان ، بخيه كردن و كشيدن بخيه و استريل كردن وسايل ، خارج كردن اجسام خارجي در چشم ، شستشوي گوش

11- آموزش بهورزان تحت پوشش

12- آموزش پرسنل درمانگاه

13- آموزش عمومي مردم

14- تكميل فرمهاي آماري ماهانه ، فصلي و 6 ماهه

15- نظارت بر داروخانه ( موارد درخواستي ، موجودي ، مصرفي و تاريخ آن و ...  )

 16- پايش خانه هاي بهداشت به صورت هفته اي 2 بار

17- شناسايي سالمندان و مراقبت و آموزش به آنها

18- شناسايي بيماران اعصاب و روان و مراقبت و آموزش به آنها

19- تكميل ذيج حياتي

20- تهيه پوستر و پمفلت هاي آموزشي به مناسبت هفته هاي مختلف

21- شناسايي زنان باردار در معرض خطر و مراقبت ويژه آنها

22- شناسايي زنان واجد شرايط منطقه تحت پوشش به تفكيك خانه بهداشت و مراقبت و آموزش به آنها

23- آموز ش بر اساس مناسبت هاي مختلف زماني

24- شناسايي بيماريهاي واگير (‌  سل ، سرخك ، آنفلوانزا )

25- شناسايي استراتژي هاي تالاسمي +  ايدز

26- نظارت بر بهداشت مدارس و آموزشهاي لازم

27- آموزش خود آزمايي پستان و آموزشهاي در مورد بيماريها

28- برگزاري جلسات هيات امنا و بررسي مشكلات روستا و برنامه ريزي جهت مشكلات

شــرح وظايـــف كــاردان بهداشــت محيــط

1-  تكميل فرمهاي آماري فصلي ، شش ماهه ، سالانه ، ماهانه

2- كلرسنجي روزانه

3- بررسي كلرسنجي روزانه خانه بهداشت

4-  ارسال نمونه هاي آب جهت آزمايشات ميكروبي به صورت ماهانه

5- بازديد از مغازه ها ، مدارس و صنف هاي مربوط به بهداشت محيط