مرکز بهداشتی درمانی دهستان بوچیر از توابع شهرستان پارسیان در زمینی به مساحت 12000 متر مربع که از طرف خیری محترم اهداء شده و با زیربنای ساختمانی 454 مترمربع متشکل از واحدهای مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، مامایی، آزمایشگاه، رادیولوژی، تزریقات، اورژانس، مطب پزشک، پذیرش و داروخانه در سال 1369 که به همت خیری منطقه بوچیر احدث گردیده بود افتتاح گردیده و از آن زمان تاکنون مشغول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه می باشد ضمناً دو باب منزل مسکونی ماما و پزشک نیز به همت خیری در مرکز احداث گردیده که درحال استفاده می باشد.

ساعات کاری مرکز بصورت دو شیفت فعال می باشد که صبح ها از ساعت 5/7 الی 5/12 و عصرها از ساعت 15 لغایت 5/17

                                         برنامه کاری پزشک و ماما

نام پزشک و ماما

ساعت کاری صبح

ساعت کاری عصر

توضیحات

فهیمه حسین زاده(پزشک عمومی)

5/12-5/7

5/17-15

بیماران اورژانس در تمام شبانه روز پذیرفته می شوند.

الهام تابع بردبار(ماما)

5/12-5/7

5/17-15