مشخصات :

نام واحد : مركز بهداشتی درمانی دشتی

سال راه اندازی: 1381

نوع مالكيت ساختمان: دولتي

مساحت کل زير بنا: 2075 مترمربع

مساحت ساختمان پزشک و سرایداری: 139/97 متر مربع

جمعیت تحت پوشش : 7927 نفر

 

 

 

 

 

برنامه کاری پزشک و ماما مرکز

ساعات کاری

سمت

نام

عصر صبح

15 الی 19

7 الی 12 ظهر

 

پزشک عمومی

خانم دکتر ماجدی

15 الی 19

7 الی 12 ظهر

 

کاردان مامائی

سیده کبری غلامی

 

 

 

 

 

این مرکز عصر پنج شنبه و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.