صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی > شهری > مرکز بهداشتی درمانی رازی 

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم

برنامه پزشکان مرکز به شرح ذیل می باشد:

پزشک

تخصص

صبح

عصر

خانم دکتر ابراهیمی

عمومی

5/7 الی 5/12

15الی18

خانم دکتر بدیعی

عمومی

5/7 الی 5/12

15الی18

خانم دکتر خواجه

دندانپزشک

5/7 الی 5/12

-

خانم زارع

کارشناس مامائی

5/7 الی 5/12

-

خانم یوسفی

کاردان مامائی

5/7 الی 5/12

-

خانم سلطانی نژاد

کاردان مامائی

5/7 الی 5/12

-

 

روزهای مراجعه همه روزه به جز روزهای تعطیل می باشد.

مرکز بهداشتی عصرها تک پزشک می باشد.

طرف قرارداد بیمه با مرکز، همه بیمه ها به جز بانک ملی ، ملت، تجارت و شرکت نفت می باشد.

مراجعه کنندگان محترم می توانند جهت اخذ نوبت ویزیت به صورت حضوری همان روز به پذیرش مرکز مراجعه کنند.

تزریق واکسن MMR در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته انجام می شود.

واکسن مننژیت ویژه مشمولین نظام وظیفه،10،20 و 30 هر ماه تزریق می شود.در صورت مقارن شدن با روز تعطیل به روز بعد موکول می شود.

متولدین 71 طرح کشوری درسال جاری در برابر هپاتیت ب واکسینه شدند. برنامه های آتی این طرح متعاقبا اعلام خواهد شد.